Klauzula Informacyjna - VeAn Poland
Klauzula Informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Vean Group . Adres e-mail administratora danych: [email protected] . Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi tatuażu/piercingu/laserowego usuwania/makijażu permanentnego/szkolenia w naszych salonach.

1 .0
1.1

Twoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres są nam potrzebne celem prawidłowego zaplanowania i zarezerwowania usługi dla konkretnej osoby. Dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzenia kwestionariusza zdrowotnego celem oceny dopuszczalności wykonania usługi oraz realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie:

1.2

1.1 art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

1.3

1.2 art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

1.4

1.3 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co do dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi i obrony przed roszczeniami przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

1.5

1.4 art. 9 ust. 2 lit. a RODO – co do danych dotyczących Twojego stanu zdrowia.

2 .0
2.1

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

3 .0
3.1

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich uzyskania nie będziesz mógł wykonać zabiegu w naszym salonie.

4 .0
4.1

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom ani podmiotom trzecim.

5 .0
5.1

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, masz prawo: do ich sprostowania żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przysługuje Ci prawo, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

6 .0
6.1

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Stosujemy pliki cookie, aby poprawić jakość przeglądania stron, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz w celach analitycznych. Klikając "Akceptuj" wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.