Klauzula Informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Vean Poland sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-147 przy ul. Długiej 29, NIP:6751714312, vean.poland@gmail.com, zwany dalej „Administratorem”. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi tatuażu/piercingu/laserowego usuwania/makijażu permanentnego w naszych salonach.

1 Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania tatuażu, sporządzenia kwestionariusza zdrowotnego celem oceny dopuszczalności wykonania tatuażu, kontaktu w sprawie rezerwacji terminu wizyty, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie:
1.1

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO,

1.2

art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

1.3

art. 6 ust. 1 lit. fRODO – co do dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi i obrony przed roszczeniami,

1.4

art. 9 ust. 2 lit. a RODO – co do danych dotyczących Twojego stanu zdrowia.

2 Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony.
3 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich uzyskania nie będziemy mogli wykonać zabieg w naszym salonie.
4 Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych osobowych.
5 Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
6 W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
7 Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8 Administrator nie zamierza przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.