Regulamin - VeAn Poland
Regulamin pracy studio

Definicje:

REGULAMIN – regulamin studio tatuaży Vean Tattoo

TATUAŻ – modyfikacja ciała przeprowadzona podczas Zabiegu, prowadząca do przeniesienia Projektu Tatuażu na skórę Klienta w sposób trwały;

PIERCING – forma ozdabiania ciała. Polega na wykonywaniu przekłuć na ciele i wprowadzaniu w takie miejsca kolczyków. Ze względu na radykalny charakter takiego ozdabiania ciała, piercing jest zaliczany do jednej z praktyk tzw. modyfikacji ciała.

LASEROWE USUWANIE - niszczenie barwnika znajdującego się pod skórą za pomocą wiązki specjalnego światła.

ZABIEG – proces naruszający ciągłość naskórka Klienta, mający na celu doprowadzenie do powstania na skórze klienta Tatuażu poprzez wprowadzenie pigmentu w warstwę skóry właściwej;

KLIENT – Osoba poddająca się zabiegowi wykonania tatuażu/piercingu/laser. usuwaniu.

ARTYSTA – osoba wykonująca zabieg tatuażu / piercingu. Artysta może być pracownikiem Studia lub też osobą samozatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą, działalność nierejestrowaną lub będącą pracownikiem innego pracodawcy wynajmującego stanowisko na podstawie porozumienia między tym pracodawcą a Studiem.

PROJEKT – wzór graficzny mający zobrazować wygląd Tatuażu zapisany na papierze, w postaci elektronicznej lub w sposób tymczasowy bezpośrednio na skórze klienta.

SESJA – określenie czasu poświęconego na wykonanie tatuażu. Określenie to uwzględnia czas na: przygotowanie projektu, przygotowanie stanowiska, zabieg oraz przerwy na odpoczynek.

ZADATEK – wpłata na rzecz studia lub artysty mająca na celu zabezpieczenie finansowe.

POKÓJ ZABIEGOWY – pomieszczenie w którym wykonywane są zabiegi

STANOWISKO – stół lub wózek wykorzystywany do odkładania narzędzi oraz materiałów używanych podczas zabiegu oraz meble bezpośrednio używane podczas zabiegu, np. fotel, podłokietnik, lampa.

Postanowienia ogólne:

 • Godziny pracy studio 11:00 - 20:00, codziennie.
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 • Świadczymy usługi tatuażu, oraz piercingu dla osób które ukończyły 18 rok życia. Istnieje również możliwość wykonania tatuażu, oraz piercingu osobom niepełnoletnim (nie mniej niż 16 lat), jednak tylko za zgodą podpisaną w studiu przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednich. dokumentów/ankiet zdrowotnych oraz podpisania zgody na wykonanie zabiegu pomiędzy klientem a tatuażystą. Dokumenty te są dostępne w studio w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Klauzula dot. ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://vean-tattoo.pl/klauzula-informacyjna
 • Studio zastrzega sobie prawa do wykonanych zdjęć, projektów i tatuaży. (Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży jak i do zdjęć naszych prac przesłanych przez klientów.)
 • Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.
 • W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu.
 • W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Do studia nie wolno przeprowadzać zwierząt.
 • Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż.
 • Nie wykonujemy tatuaży/piercingu kobietom w ciąży i karmiącym piersią, lepiej odczekać sześć miesięcy po porodzie.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za alergie, uczulenia bądź inne dolegliwości.
 • Po zabiegu zawsze szczegółowo omawiamy sposób pielęgnacji i oferujemy sprawdzone środki które pomagają uniknąć negatywnych konsekwencji.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klienta w studio lub na terenie studio.
 • Po zabiegu z Państwem może się skontaktować nasz pracownik w ramach badań jakości
 • prowadzonych usług.
 • Kwota za zamówiony szkic projektu tatuażu nie podlega zwrotowi, jeśli klient odmówi poddania się zabiegowi. Ponadto liczba poprawek szkicu większa niż 3 razy na życzenie klienta spowoduje zmianę kosztu szkicu, który zostanie doliczony do kwoty ostatecznego projektu.
 • Wykonujemy indywidualne szkice, gotowe szkice od naszych tatuatorów oraz szkice przyniesione przez Ciebie. Nie ponosimy odpowiedzialności za źródło wzoru i zawsze proponujemy modyfikację, aby nie powielać wzoru "punkt w punkt". Szkic jest przedstawiany klientowi w dniu tatuowania, przed zabiegiem. Przygotowanie szkicu rozpoczynamy dopiero po wpłacie zadatku.
 • Korekta tatuażu jest płatna. Koszt ustalany jest indywidualnie.
 • Minimalny koszt tatuażu w naszym studiu to 300 zł. Dokładną cenę zawsze ustalamy na bezpłatnej indywidualnej konsultacji, gdyż wszystko zależy od wielkości, stylu, indywidualnych życzeń klienta oraz w zależności od miasta. Cena tatuażu wykonanego przez praktykanta zaczyna się od 150 zł i powyżej. Jeśli chodzi o koszt piercingu, to cennik zawiera jedynie ceny piercingu, który nie jest uwzględniony ze względu na duży asortyment, który można zobaczyć na miejscu. Ceny piercingu wahają się średnio od 40 do 100 złotych. O ceny można zapytać dzwoniąc pod numer telefonu +48 124 004 338, w studio, w mediach społecznościowych, z konsultantem na stronie internetowej.
 • Informacja dot. cen znajduje się na stronie internetowej pod adresem: Cennik

Rezerwacja terminu / zadatek:

 • Rezerwacje terminu można zrobić przez telefon / Facebook/ Instagram/ Messenger oraz bezpośrednio w studio.
 • Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 • Warunkiem umówienia wizyty jest wpłata zadatku: tatuaż - 100 zł / piercing - 30 zł. Zadatek jest odliczany od ostatecznego kosztu zabiegu. W przypadku odwołania wizyty zadatek nie podlega zwrotowi. Natomiast istnieje możliwość zwrotu kosztów na certyfikat.
 • Zadatek w przypadku szkoleń wynosi 150 zł. W przypadku odwołania wizyty zadatek nie podlega zwrotowi. Natomiast istnieje możliwość zwrotu kosztów na certyfikat.
 • W przypadku modeli zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Informacja dot. zadatków znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://vean-tattoo.pl/zaplata

Vouchery/ Bony Podarunkowe

 • Ważność bonów podarunkowych to 12 miesięcy od daty zakupu.
 • Bon podarunkowy nie podlega zwrotowi.
 • Nie wydajemy reszty z bonów podarunkowych, możesz wykorzystać tę kwotę na zakup prezentów lub produktów do pielęgnacji.
 • Voucher niewykorzystany w terminie zostanie anulowany.
 • Rezerwowanie terminu sesji w przypadku bonu podarunkowego podlega tym samym zasadom, co zwykła rezerwacja daty, nie wymaga jednak wpłaty zadatku.
 • Informacja dot. bonów podarunkowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

Certyfikat

Projekt tatuażu:
 • Projekt na sesję przygotowywany jest najwcześniej na dzień przed umówionym terminem.
 • Studio nie wysyła wcześniej przygotowanych projektów.
 • Projekt powstaje w oparciu o informacje uzyskane od Klienta.
 • Wszystkie wykonane przez nas projekty, wzory, tatuaże objęte są prawem autorskim.Powielanie i kopiowanie przez osoby trzecie jest zabronione pod groźbą wytoczenia sprawy

cywilno-prawnej.

Artyści gościnni i byli współpracownicy:
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykonania tatuażu przez tatuatora przebywającego w studiu gościnnie.
 • W razie wszelkich poprawek prosimy o kontakt bezpośrednio z tatuatorem gościnnym, który wykonał wzór.
 • W przypadku, gdy tatuaż był wykonany lub rozpoczęty przez tatuatora, który zakończył już współpracę z naszym studiem, w celu poprawki lub dokończenia rozpoczętego wzoru prosimy o bezpośredni kontakt z artystą. VEAN TATTOO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w kontakcie z niewspółpracującym już ze studiem artystą.
Procedury reklamacyjne
 • Klient może wypełnić specjalny formularz reklamacyjny dostępny w salonie VEAN TATTOO lub wysłać reklamację na adres e-mail, który poda salon lub nasz menedżer. Alternatywnie, klient może zgłosić się do administratora, który wprowadzi reklamację do systemu CRM i skontaktuje się z klientem w celu dalszego rozwiązania problemu.
 • Wypełniony formularz reklamacyjny lub ustne zgłoszenie administratorowi klient przekazuje osobiście lub pocztą elektroniczną.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez dział kontroli jakości VEAN TATTOO w ciągu 2 dni roboczych.
 • Po rozpatrzeniu klient otrzyma pisemną odpowiedź na swoją reklamację, zawierającą wyniki dochodzenia i proponowane środki zaradcze.
 • Ta procedura ma na celu zapewnienie przejrzystości i skutecznego rozwiązywania ewentualnych konfliktów między klientami a salonem VEAN TATTOO.
Prawa konsumenta i przedsiębiorcy dokonującego
 1. Prawo do informacji: Zapewniamy pełną i dokładną informację o naszych usługach tatuażu, w tym o procedurach, użytych materiałach i potencjalnych ryzykach, zgodnie z naszą umową.
 2. Prawo do bezpieczeństwa i higieny: Ścisłe przestrzegamy standardów higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania procedur tatuażu, aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia.
 3. Prawo do wyboru: Klient ma prawo wyboru wzoru tatuażu oraz uzyskania niezbędnych porad i konsultacji od nas, jeśli jest to potrzebne.
 4. Prawo do prywatności i ochrony danych: Gwarantujemy prywatność danych osobowych naszych klientów i nie wykorzystujemy ich bez ich zgody.
 5. Prawo do skargi: W przypadku niezadowalającego rezultatu klient ma prawo złożyć skargę, kontaktując się z naszym działem kontroli jakości.
 6. Prawo do sprawiedliwego traktowania i profesjonalizmu: Zapewniamy profesjonalne podejście i wysoką jakość świadczonych usług, odpowiadającą oczekiwaniom klienta.
Inne
 • Wyznaczonymi osobami do reprezentacji firmy są osoby wpisane do KRS.
 • Osoba wpisana w KRS może wskazać na piśmie osobę przez siebie upoważnioną do reprezentowania.

Zasady bezpieczeństwa w VeAn Tattoo ( w związku z COVID 19):

 • Prosimy o przeniesienie wizyty na inny termin, jeżeli:

  • Występują u Państwa objawy wskazujące na chorobę zakaźną;
  • Jesteście Państwo lub zamieszkujcie z osobą w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji, lub kwarantanny;
  • W ciągu tygodnia mieliście kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji;
  • Zapraszamy Państwa na wizyty bez osób towarzyszących.

 • Osoby przebywające w studiu powinny mieć maseczkę. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa prosimy o noszenie osłony nosa i ust.
 • Przy recepcji mają Państwo możliwość użycia płynu do dezynfekcji.
Skontaktuj się z nami

Stosujemy pliki cookie, aby poprawić jakość przeglądania stron, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz w celach analitycznych. Klikając "Akceptuj" wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.