Vean Group
Vean Group

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://vean-tattoo.pl/ (Strona Internetowa) jest spółka:


1. Vean Poland Sp. z о. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długa 29, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000804879 /NIP 6751714312 / REGON: 384466318

Adresy Studio:

  1. ul. Długa 29, 31-147 Kraków
  2. ul. Bolesława Krzywoustego 78, 70-435 Szczecin
  3. ul. Dmowskiego 10E, 80-264 Gdańsk
  4. ul. Piłsudskiego 56, 50-033 Wrocław
  5. ul. Gabriela Narutowicza 1, 26-610 Radom.
2. Vean Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dluga 48/38, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000856890 / NIP: 6751735194 / REGON: 386976331

Adresy Studio:

  1. ul. Świętojańska 97, 81-381 Gdynia
  2. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz
  3. ul. 23 Lutego 11, 61-742 Poznań.
3. Vean Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dluga 48/38, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000891387 / NIP: 6762594691 / REGON: 38851477000000

Adres Studio:

ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 14, 42-202 Częstochowa.
4. Vean Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dluga 48/38, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000891345 / NIP:6762595087 / REGON: 38858014600000

Adres Studio:

ul. Tadeusza Kościuszki 13, 11-041 Olsztyn.
  1. Vean Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dluga 48/38, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000907027 / NIP: 6762598938 / REGON: 389294218

Adres Studio:

al. Tadeusza Kościuszki 3, 90-419 Łódź.
6. Vean Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dluga 48/38, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000905389 / NIP: 6762598430 / REGON: 389177665

Adres Studio:

ul. Stanisława Jabłońskiego 5, 35-068 Rzeszów.
7. Vean Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dluga 48/38, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000906616 / NIP: 6762598803 / REGON: 389235753

Adres Studio:

ul. Nowy Świat 5, 00-496 Warszawa.
8. Vean Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dluga 48/38, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000915132 / NIP: 6762601043 / REGON: 389613267

Adres Studio:

ul. Okopowa 12, 20-022 Lublin.
9. Vean Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dluga 48/38, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

NIP: 6762601161 / KRS: 0000915202 / REGON: 389639812

Adres Studio:

ul. Andrzeja 21, 40-061 Katowice.
10. Vean Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dluga 48/38, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000922927 / NIP: 6762603303 / REGON: 389984609

Adres Studio:

ul. Źródłową 2/1, 25-335 Kielce.
11. Vean Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dluga 48/38, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000905389 / NIP 6762598430 / REGON: 389177665

Adres Studio:

ul. Stanisława Jabłońskiego 5, 35-068 Rzeszów.
12. Vean Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dluga 48/38, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000941602 / NIP: 6762608482 / REGON: 520771628

Adres Studio:

ul. Nowy Świat 3, lokal U2, 15-453 Białystok.

Skontaktuj się z nami